Löpande bokföring

Hos ViNi kan du vara säker på att din bokföring sköts med hög kvalitet. Du kan tryggt lämna över ansvaret för allt som rör den löpande bokföringen till oss, samtidigt som du kan fokusera på din kärnverksamhet. 

Följande tjänster tillhandahåller vi i det löpande arbetet:

  • Löpande redovisning såsom kontering samt registrering.
  • Månadsbokslut (rapportering och uppföljning)
  • Registrering av kund- och leverantörsreskontra samt anläggningsregister.
  • Kundfakturering samt kravhantering.
  • Upprättande av skattedeklarationer för arbetsgivaravgifter, personalskatter samt moms.

Om ni bara önskar hjälp med vissa tjänster som rör den löpande redovisningen finns möjlighet att dela på sysslorna där ni till exempel sköter fakturering och vi det resterande arbetet. Vi är flexibla och kan se över olika lösningar som passar er bäst. 

VILL DU VETA MER? KONTAKTA OSS!