Löneadministration

Lönehantering innefattar en hel del administrativt arbete samtidigt som det är viktigt att allt blir rätt. Lön är den del som alla anställda på ett företag alltid har rätt till enligt lag och något som är en viktig del i svensk lagstiftning. Utöver själva grundlönen i sig så tillkommer ofta även poster som förmåner, semesterersättning och sjuklön. 

Följande lönetjänster tillhandahåller vi: 

  • Löpande löneadministration
  • Semesterårsskifte
  • Inlämning av arbetsgivardeklaration inkl kontrolluppgift
  • Rapportering Fora

VILL DU VETA MER? KONTAKTA OSS!