Digitalisering och programvaror

Vi erbjuder möjligheteten att arbeta digitalt, vilket innebär att du inte måsta komma in och lämna fysiska papper i form av fakturor, kvitton etc. Vi kan hjälpa dig med din redovisning var du än befinner dig i Sverige eller världen.

Du kan fotografera kvitton och leverantörsfakturor med hjälp av en app i mobilen och skicka dem direkt till vårt bokföringsprogram. Vi bokför sedan med bilderna som underlag. På det sättet slipper du en massa tidskrävande pappersarbete. 

Det finns även möjlighet att ändra faktureringsadress till en scanningscentral. Då kommer fakturorna direkt in i bokföringssystemet och du behöver varken tänka på att öppna massa post, sortera in i pärmar, lägga in manuella betalningar och så vidare.

Vi kan hjälpa dig att skicka betalfiler från bokföringsprogrammet till din bank. Att arbeta digitalt är enkelt, smidigt och tidssparande. 

De flesta banker har även en koppling direkt till vårt bokföringssystem, vilket gör att in- och utbetalningar läses in och matchas automatisk varje dag.

Det går även att integrera andra system med vårt bokföringsprogram, till exempel kassasystem eller tidsrapportering. 

Att börja jobba mer digitalt är inte bara en tidsbesparing för er företagare utan även en effektivisering av vårt arbete som konsulter.

Kontakta oss om du vill veta mer. Vi erbjuder en kostnadsfri konsulttimme kring digitala lösningar.

VILL DU VETA MER? KONTAKTA OSS!